papuošti

papuošti
papuõšti, -ia, pàpuošė 1. tr. pagražinti, padabinti: Papuoš mažutes sodybas medžio marginiais P.Cvir. Ruduo papuošė miškus . Įrišta knyga dažnai papuošiama paauksuotais užrašais . Sarkofagai papuošti reljefiniais vaizdais . Gėlėmis papuošti LL307. Reikia vienas kambariukas papuošt Gg. | prk.: Papuoštas visokiomis dorybėmis M.Valanč. ^ Šluota kambario nepapuoši LTR(Srj). | refl.: Kad reiks išvažiuoti, turi pasipuošti JD1489. Priešais ją stovėjo aukso šarvais pasipuošęs karžygys S.Nėr. Žemė pasipuošė įvairiais žydančiais medžiais M.Valanč. Teip pasipuošusys, susitaisė į dvi eili pagal vyresnybės M.Valanč. Kilk, Tarybų žeme, pasipuošus elektrinių žiburiais ryškiais! (sov.) E.Miež. ^ Pasipuošė varna povo plunksnomis . Kito geru nepasipuoši Bsg. Pasipuošė kai kerdžiaus pati prieš vakarą LTR(Jrb). Pasipuošei kaip šuo į bandą (neskoningai) Klm. Pasipuošus kaip jaunoji (obelis žiedais) LTR(Sl). 2. refl. gražiai apsivilkti: Buvo pasipuošusi dar savo nuotakiniais rūbais Žem. Ant tos sofos sėdėjo Grėtė Karalienė, pasipuošusi naujoviškai, kiek per daug į akis krintančia suknele I.Simon. \ puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • papuošti — papuõšti vksm. Sienas papuõšti briedžio ragai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • papuoštis — papuoštìs sf. (3b) 1. NdŽ papuošalas. 2. papuošimas: Kiek yra biednų ir be priderančios papuošties bažnyčelių! M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • muistyti — mùistyti vksm. Kaspinai̇̃s ir žvangùčiais papuošti̇̀ arkliai̇̃ nerimãvo, mùistė gálvas, trýpčiojo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apauksinti — tr. 1. aptraukti auksu, paauksuoti: Tas žiedas tiktai apauksintas Klp. 2. papuošti auksiniais papuošalais: Bet dabar tavęs karaliaučiškiai ir apauksintos nebenorėtų! I.Simon. O moteriškė buvo apvilkta purpura ir karmazinu ir apauksinta auksu Sut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdaryti — tr. 1. didumą darbų nudirbti, apdoroti: Eik tu mano darbus apdaryk Lp. 2. apdoroti, apvalyti: Jau ir anys vasarojų nuo laukų apdãrė Ds. Kad apdaryt šienas šiąnedėl! Sdk. Apdaryk truputį šalines, rugius ryt vešme Mlt. | refl.: Su šienu nebe… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiburtikuoti — ×apiburtikuoti tr. papuošti burtiku: Ką apiburtikuoti KI177. burtikuoti; apiburtikuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipaukštuoti — tr. papuošti su paukščiukais: Apipaukštuo[ja] pyragus, apipuoša, apipina pynoms, paukščiais nustato Trš. paukštuoti; apipaukštuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipinikuoti — tr. 1. apsiūti nėriniais, pinikais: Balta skepeta su pinikais apipinikuota J. 2. papuošti aplinkui dekoratyvine, panašia į pinikus tvorele: Geldos darželio apipinikuotos virbais J. pinikuoti; apipinikuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplūksnoti — tr. papuošti plunksnomis: Strėles kai pasidirbo, tai paskui jas applūksnojo kregždės plūksnomis mažosioms Sab. plūksnoti; apiplūksnoti; pasiplūksnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipuošti — apipuõšti, ia, apìpuošė tr. 1. Š išgražinti, pagražinti: Vario vielos apyrankiai smulkiais perlais apipuošti rš. | refl. Š: Dabar i senos bobos be dantų visiaip apsipuošę Mžš. Jaunoji baltai apsipuošas Akm. Kaimai ir sodybos apsipuošė sodais rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”